Připojte se na náš server!

Rozhodli jsme se dát vám do nového roku a dárek a otevřít pro vás náš server!

Zapněte Minecraft 1.11.2 nebo novější a připojte se na IP: studiodamage.cz

Load More

Napsat komentář